France and Helen Savarimuthu

C&A: France Savarimuthu

Mae France Savarimuthu, dyn 69 oed o Gasnewydd sydd â dementia â Parkinsonism, yn ateb ein cwestiynau.

Darllenwch y stori hon yn Saesneg

Beth fyddech chi’n ei gymryd i’ch ynys anghyfannedd?

Byddwn yn mynd â’r Beibl i’w ddarllen ond yn bennaf byddwn yn mynd â cherddoriaeth. Reggae, soul, cerddoriaeth Indiaidd, bhangra, cerddoriaeth Ffrengig – buaswn yn mynd ag ychydig o bopeth.

‘Rwy’n caru cerddoriaeth ac ni fyddaf byth yn stopio gwrando ar bethau newydd,’ meddai France.

Roeddwn i’n arfer ysgrifennu caneuon a chwarae’r harmoniwm, roeddwn i’n gwneud priodasau. Byddai mam yn aros hyd at 5am nes i mi ddod adref, i weld fy mod i’n iawn. Rwy’n caru cerddoriaeth ac ni fyddaf byth yn stopio gwrando ar bethau newydd.

Sut mae’r Alzheimer’s Society wedi’ch helpu chi?

Mae fy ffrind Barry yn mynd â fi allan bob prynhawn Gwener fel rhan o Side by Side.  Rwy’n cynllunio lle rydw i eisiau mynd ac mae’n mynd â fi yno.  Mae’n garedig a chefnogol iawn, mae’n ffrind go iawn. Mewn ffordd mae wedi fy helpu i fod fel yr oeddwn i o’r blaen. 

Pe gallech chi fynd yn ôl mewn amser, ble fyddech chi’n mynd? 

I pan oeddwn yn helpu pobl fel nyrs ac ar yr un pryd yn hyfforddi nyrsys newydd. Arbenigais mewn clefydau heintus, anableddau dysgu a nyrsio cyffredinol. Mae yna rywbeth arbennig am fod yn rhan o genedlaethau o nyrsys a gweithwyr meddygol proffesiynol, gan helpu pobl bob dydd trwy rai o’u hamseroedd tywyllaf.

‘Mae gen i wraig fendigedig a mab hyfryd - maen nhw’n fy arwain trwy bopeth,’ meddai France.

Beth yn eich meddiant rydych yn ei drysori mwyaf?

Beth rydw i wedi bod drwyddo a’r ffordd rydw i wedi’i chymryd. Pe bawn i’n dal ym Mauritius, byddwn i’n ymwneud yn fawr â gwleidyddiaeth oherwydd dydw i ddim yn hoffi anghyfiawnder. Rydw i wedi gweithio yn y GIG, rigiau olew, gwaith dur a maes awyr. Mae gen i wraig fendigedig a mab hyfryd - maen nhw’n fy arwain trwy bopeth.

Os oes gennych ddementia a hoffech chi ateb ein cwestiynau ar gyfer colofn yn y dyfodol, anfonwch e-bost atom ni. 

Anfonwch e-bost atom ni.

Dementia together magazine: Oct/Nov 19

Dementia together magazine is for everyone in the dementia movement and anyone affected by the condition.
Subscribe now
Dementia together magazine is for everyone in the dementia movement and anyone affected by the condition.
Subscribe now
Categories