C ac A: Diana Carmichael

Mae menyw â chlefyd Alzheimer yn Sir y Fflint, gogledd Cymru, yn ateb ein cwestiynau.

Darllenwch y stori hon yn Saesneg

Diana Carmichael

Beth sydd wedi newid fwyaf ers eich diagnosis?

Dw i bellach yn fwy ymwybodol o’r problemau mae pobl eraill yn eu hwynebu a dw i’n teimlo y galla i eu helpu i addasu i’w sefyllfaoedd. Dw i’n ceisio eu codi, gadael iddyn nhw weld sut y gallan nhw ddod allan ohono.

Beth fyddech chi’n ei gymryd i’ch ynys anghyfannedd?

Ffotograff o’r teulu, ynghyd â chyswllt ar ffurf ffôn symudol! Hefyd, cadwyn am y gwddf a wnaeth un o fy wyresau i mi, o ddarnau o bren.

Sut mae Cymdeithas Alzheimer wedi’ch helpu chi?

Oherwydd y gwirfoddolwyr, y gweithgareddau a’r staff, galla i helpu pobl eraill i gael agwedd fwy cadarnhaol tuag at eu bywydau.

Pa gân neu dôn sy’n crynhoi eich bywyd hyd yn hyn?

Emyn fy mam pan oeddwn yn fach - O bresenoldeb tirion, heddwch, llawenydd a grym.

Pa un peth fyddai’n gwella ansawdd eich bywyd?

Mae fy ansawdd bywyd bob amser yn dda nawr, dw i’n deffro’n hapus a dw i’n mynd i’r gwely’n hapus!

Beth yn eich meddiant rydych yn ei drysori mwyaf? 

Fy ngŵr Clive a’n teulu gwerthfawr. Mae gennym ni bum plentyn a 10 o wyrion, ac rydyn ni yno bob amser i’n gilydd

Os oes gennych ddementia a hoffech chi ateb ein cwestiynau ar gyfer colofn yn y dyfodol, anfonwch e-bost atom ni.

Anfonwch e-bost atom ni

Dementia together magazine: Aug/Sept 17

Dementia together magazine is for everyone in the dementia movement and anyone affected by the condition.
Subscribe now
More from Dementia together magazine: Aug/Sept 17:
Dementia together magazine is for everyone in the dementia movement and anyone affected by the condition.
Subscribe now