Adnoddau dementia yn Gymraeg

Rydym yn edrych ar amrediad o adnoddau defnyddiol yn ymwneud â dementia sydd ar gael yn Gymraeg.

Darllenwch y stori hon yn Saesneg

Dementia-related resources in Welsh

Ein gwybodaeth ac erthyglau

Mae nifer o adnoddau argraffedig ac ar-lein gan y Gymdeithas Alzheimer’s gyda gwybodaeth yn Gymraeg am ddementia ac mae nifer gynyddol o erthyglau ein cylchgrawn hefyd ar gael yn Gymraeg - edrychwch ar ein hadnoddau Cymraeg.

Pecyn sgwrsio

Mae Hen wlad fy nhadau (Land of my fathers) yn becyn hyfryd y gellir ei defnyddio i gychwyn sgyrsiau, gyda chyfieithiadau Saesneg. Mae’n cynnwys llyfryn clawr caled 64-tudalen yn llawn delweddau a geiriau – popeth o ganeuon Cymraeg a ryseitiau i Shirley Bassey a Richard Burton – ynghyd â DVD 35-munud a 36 cerdyn llun. Mae’r pecyn yn costio £20 gyda chostau postio a phecynnu ar ben hynny o Pictures to Share.

Darllen yn Well

Mae Llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn ar gyfer dementia – rhestr o adnoddau a ddewiswyd yn benodol ar gyfer pobl yr effeithir arnynt gan y cyflwr – ar gael o lyfrgelloedd cyhoeddus ledled Cymru, ac mae nifer gynyddol o’r rhain yn cael eu cyfieithu i’r Gymraeg am y tro cyntaf. 

Profedigaeth, colled a dementia

Mae Profedigaeth, colled a dementia – llyfryn i helpu i gefnogi person gyda dementia sydd wedi dioddef profedigaeth – ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Cynhyrchwyd gan Gofal mewn Galar Cruse mewn partneriaeth â Chymdeithas Alzheimer’s Cymru.

Dementia together magazine: June/July 19

Dementia together magazine is for everyone in the dementia movement and anyone affected by the condition.
Subscribe now
Dementia together magazine is for everyone in the dementia movement and anyone affected by the condition.
Subscribe now
Categories