Cefnogaeth drwy’r iaith Gymraeg: allwedd i ddatgloi’r byd eto

Y Cynghorydd Dementia Mair Watkins ar werth difesur cael cefnogaeth yn Gymraeg trwy Dementia Connect yng Nghymru.

Darllenwch y stori hon yn Saesneg

Pan fydd dementia yn effeithio sut ydych chi’n cyfathrebu, fe all eich ynysu oddi wrth eich teulu, ffrindiau a chymuned. Os Cymraeg yw’ch iaith gyntaf fe allwch hyd yn oed golli’r gallu i gyfathrebu yn Saesneg.

Y naill ffordd neu’r llall, mae cael cefnogaeth yn eich dewis iaith yn gwneud gwahaniaeth anferthol. 

Mae Dementia Connect – y gwasanaeth newydd byddwn yn ei gyflwyno i ragor o ardaloedd yn y blynyddoedd i ddod – yn cynnwys cefnogaeth yn y Gymraeg i bobl yng Nghymru, lle mae gan yr iaith statws swyddogol ochr yn ochr â Saesneg. 

Mair Watkins, Dementia Adviser

Mair Watkins, Cynghorydd Dementia a siaradwr Cymraeg

Fel Cynghorydd Dementia a siaradwr Cymraeg, mae’n fraint i mi gael fy nghroesawu i fywydau pobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn. Mae pobl angen gwybodaeth ynghylch cefnogaeth leol a llu o bynciau eraill, yn ogystal â help ymarferol gyda heriau dyddiol. 

‘I rywun â dementia, mae medru defnyddio e iaith ei hun yn allwedd a fedr ddatgloi drws y byd unwaith yn rhagor,’ medd Mair.

Fel dywed y ddihareb ‘Cenedl heb iaith, cenedl heb galon’, ac mae’r Gymraeg wrth galon ein diwylliant cenedlaethol. 

I rywun â dementia, mae medru defnyddio ei iaith ei hun yn allwedd a fedr ddatgloi drws y byd unwaith yn rhagor. Pan fydd yn sylweddoli y gall fynegi ei hun a chael ei ddeall, mae’n gymhelliant i feithrin perthnasau a chael y gofal sydd mor hanfodol. 

Pa ysgogiad pellach fyddai angen arnaf i wneud yr hyn rwy’n ei wneud?

Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch alw ein llinell ffôn Gymraeg ar 0330 094 7400 (cyfradd leol).

Canfod cefnogaeth yn agos i chi

Ar hyn o bryd nid yw Dementia Connect ar gael ymhob rhan o Gymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr, ond medrwch ddefnyddio ein Dementia Directory i ganfod cefnogaeth yn agos i chi. (Yn Saesneg)

Canfod cefnogaeth yn agos i chi

Dementia together magazine: Aug/Sept 19

Dementia together magazine is for everyone in the dementia movement and anyone affected by the condition.
Subscribe now
Dementia together magazine is for everyone in the dementia movement and anyone affected by the condition.
Subscribe now
Categories

0 comments

Add a comment
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.