Trek26: Diwrnod gwych a ffordd wych o anrhydeddu rhywun

Mae Bea McCarty, yng Nghaerdydd, yn rhannu sut y gwnaeth ymgymryd â Trek26 y llynedd helpu anrhydeddu cof ei diweddar dad-yng-nghyfraith.

Darllenwch y stori hon yn Saesneg

Codais ychydig yn agos at £2,000 yn gwneud Trek26 Côr y Cewri fis Medi diwethaf. Er y bu newidiadau oherwydd y pandemig, roedd pobl eisoes wedi addo arian ac mi feddyliais, ‘Dewch i ni wneud hyn!’

Roeddwn i’n ei wneud ar gyfer fy nhad-yng-nghyfraith Ken, a oedd yn anhygoel – dyn arbennig i mi. Bu farw ym mis Mai 2017, a dyma’r ffordd orau i’w anrhydeddu a’i gof, gan ei fod yn hoffi cerdded hefyd.

Ni allaf redeg oherwydd pengliniau bregus, ond rwyf wrth fy modd yn cerdded. Ychydig flynyddoedd yn ôl gwnes i’r llwybr 13 milltir ym Mannau Brycheiniog, a mwynhau. Felly roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n ei gwneud hi’n fwy o her a gwneud y 26 milltir lawn. Cefais ffrind i’w wneud gyda mi, ac mae gan ei mam Alzheimer hefyd.

Bea McCarty doing Trek26 with a friend

Rhywun i alw

Yr union ddiwrnod y cawsom ddiagnosis Alzheimer Ken, roeddem wedi bod yn negodi i brynu tŷ ac wedi trafod y gallai ef a fy mam-yng-nghyfraith symud yn agosach atom.

Ffoniais Alzheimer’s Society Cymru ac roeddwn ar y ffôn am oddeutu awr gyda’r ymgynghorydd, a drafododd bopeth â mi. Roedd hi mor gefnogol. Fe wnaethon ni benderfynu symud i Gaerdydd yn hytrach, i fod yn agosach atynt.

Gwnaeth fy mam-yng-nghyfraith a minnau gwrs gofalwr. Heb hynny, gallem fod wedi syrthio i’r fagl o feddwl mai dim ond anghofio pobl rydych chi’n eu hadnabod yw Alzheimer.

Roedd Alzheimer’s Society Cymru mor gefnogol a gofalgar – roedd rhywun i’w alw bob amser. Fe wnaethant ein helpu gyda phethau i’w rhoi ar waith, fel atwrneiaeth. Fe wnaethon nhw ein rhoi ar dir cadarn ar bethau ymarferol, felly wnaethon ni ddim cynhyrfu. Hebddyn nhw byddem wedi bod ar goll yn sicr.

Emosiwn annisgwyl

Roedd diwrnod y daith yn wych, roedd yn daith gerdded hyfryd iawn. Mae marcwyr milltiroedd yn dweud wrthych beth rydych chi’n ei gyflawni a beth mae’r arian a godir yn mynd tuag ato.

Roedd yn drist na allai’r teulu fod yno i’n gweld yn croesi’r llinell derfyn oherwydd y pandemig. Fodd bynnag, er nad oeddwn yn disgwyl i’r un hon fod mor emosiynol, roedd yn dal i fod oherwydd yr hyn yr oeddem wedi’i gyflawni.

Byddwn yn ei argymell yn llwyr. Roedd y daith wedi’i threfnu’n dda ac yn teimlo’n ddiogel. Nid oes angen profiad arnoch chi, ac rydych chi’n cael cynlluniau hyfforddi a llawer o wybodaeth arall.

Mae codi arian yn fy helpu i ddathlu Ken a hefyd i helpu gwaith hanfodol Alzheimer’s Society Cymru. Mae angen gwneud rhywbeth ac mae Alzheimer’s Society Cymru yn ei wneud.

Ewch ar Trek26

Ewch ar daith epig 13 neu 26 milltir mewn un o bum lleoliad syfrdanol ledled y Deyrnas Unedig. Byddwch chi’n ymuno â channoedd o bobl eraill sydd hefyd yn cerdded i atal dementia yn ei gychwyniad.

Darganfyddwch fwy

Dementia together magazine: Feb/Mar 21

Dementia together magazine is for all Alzheimer’s Society supporters and anyone affected by the condition.
Subscribe now
Dementia together magazine is for all Alzheimer’s Society supporters and anyone affected by the condition.
Subscribe now

0 comments

Add a comment
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.