Dementia Action Week Facebook 2022 image - Welsh

Facebook image for Dementia Action Week 22 campaign in Welsh language. Text reads "Gofyn yr un cwestiwn dro ar ôl tro. Nid mynd yn hŷn, ond mynd yn sâl."