Dementia Connect ar gyfer Meddygon Teulu

Helpwch eich cleifion sydd â dementia i gael y cymorth iawn heddiw.

Atgyfeirio

Defnyddiwch y ffurflen atgyfeirio isod i gyfeirio eich claf.

Nodwch fod y gwasanaeth newydd hwn yn cael ei dreialu yng Nghymru, Dwyrain Swydd Gaerhirfryn, Blackburn a Darwen, a Birmingham a Solihull, ac mai dim ond yn yr ardaloedd hyn y mae ar gael. 

I atgyfeirio rhywun, bydd angen ichi fod wedi cofrestru gyda Chymdeithas Alzheimer fel atgyfeiriwr. Os nad ydych wedi cofrestru eto, gallwch wneud hynny nawr drwy ddewis y botwm ‘Cael cyfeirnod atgyfeiriwr’ isod. Wedyn byddwch yn gallu atgyfeirio pobl at ein gwasanaeth ar unwaith.