Dementia Connect ar gyfer Meddygon Teulu

Helpwch eich cleifion sydd â dementia i gael y cymorth iawn heddiw.

Atgyfeirio

Defnyddiwch y ffurflen atgyfeirio isod i gyfeirio eich claf.

Nodwch fod y gwasanaeth newydd hwn yn cael ei dreialu yng Nghymru, Dwyrain Swydd Gaerhirfryn, Blackburn a Darwen, a Birmingham a Solihull, ac mai dim ond yn yr ardaloedd hyn y mae ar gael. 

I atgyfeirio, bydd angen côd atgyfeirio unigryw arnoch. Os nad oes gennych chi gôd eto, gwnewch gais am un drwy gysylltu â ni ar [email protected]; ni fyddwch yn gallu cyflwyno’r ffurflen hon heb gôd atgyfeirio dilys.


I gael rhagor o wybodaeth, neu os ydych chi’n chwilio am gymorth y tu allan i’r ardaloedd hyn, cysylltwch â ni ar 03300 947 400 neu anfonwch e-bost at [email protected]

Further reading